Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 434

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 435

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 437

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 439

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 434

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 435

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 437

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 439

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Controller.class.php on line 484
Advies voor bestaand vastgoed - K2A
UW PARTNER IN BOUWZAKEN

Advies voor bestaand vastgoed

Hier de inleiding t.b.v. advies voor bestaand vastgoed

 Inmeten van vastgoed

De oppervlakte van gebouwen kan in diverse parameters uitgedrukt worden. Voor een gebouw dat wordt gehuurd of verhuurd is, is vooral de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van belang. Veelal ter onderbouwing van huurovereenkomsten en ter voorkoming van geschillen, verzorgt K2A zogenaamde meetstaten, met bijbehorend gedigitaliseerde tekeningen.

 Bouwkundige keuring

Een beslissing tot verwerving of aankoop vereist inzicht in de kwaliteit van het object of de gebouwen. Een aankoopkeuring van K2A verschaft inzicht in ondermeer de fysieke staat waarin het gebouw verkeert; bouwkundig, constructief en installatietechnisch. Tevens wordt in beeld gebracht; de functionaliteit, de indeelbaarheid en flexibiliteit alsmede een toets of de panden voldoen aan de wettelijke eisen zoals (brand)veiligheid. Onze aankoopkeuringen geven snel de juiste informatie en stellen u in staat om tot een weloverwogen aankoopbeslissing te kunnen komen.

 Kwaliteitsinspecties

Waarom kiezen voor groot onderhoud, renovatie of herbestemming en niet voor vervangende nieuwbouw? Het is een vanzelfsprekende vraag als een complex of gebouw niet meer voldoet. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over de toekomstige exploitatie van een gebouw, maken wij bouwkundige opnames van gebouwen. Deze opnames worden vastgelegd in een rapportage en zonodig worden tekeningen geactualiseerd.

Om een gebouw efficiĆ«nt en economisch in stand te houden, moet  op het juiste moment het vereiste onderhoud gepleegd worden; Desgewenst verzorgen wij gekoppeld aan de kwaliteitsinspectie (meerjaren) onderhoudsplanningen met daaraan gekoppeld een raming van de kosten.

 Herbestemmingsadvies

De ontwikkeling van vastgoed gebeurt altijd op basis van actuele huisvestingswensen en actuele marktomstandigheden en tendensen. Dit betekent dat er bij realisatie belangrijke keuzes gemaakt zijn of worden gemaakt over de omvang, indeling, functionaliteit en locatie. Door veranderde omstandigheden kan een herbstemmingsadvies noodzakelijk zijn. K2A beoordeelt van bestaande vastgoed zaken als gebruiksbestemming, flexibiliteit, duurzaamheid en hergebruik, exploitatiekosten en restwaarde (afschrijvingen) en kan op deze wijze constructief adviseren over de beoogde (her)exploitatie van een gebouw.