Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 434

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 435

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 437

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 439

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 434

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 435

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 437

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Security.class.php on line 439

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/ktweea/web/code/admin/Default.class.php:61) in /www/htdocs/ktweea/core/objects/Controller.class.php on line 484
Advies voor mijn bouwproject - K2A
UW PARTNER IN BOUWZAKEN

Advies voor mijn bouwproject

Hier de inleidung t.b.v. advies voor mijn bouwproject.

 Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van uw vastgoedproject. We gaan daarbij veel verder dan alleen een onderzoek naar de planologische haalbaarheid. We analyseren ook over financiële, functionele, ruimtelijke en duurzame aspecten. Bij onze haalbaarheidsonderzoeken wordt niet slechts naar het moment van investering gekeken, ook de exploitatiefase in relatie tot het beoogde gebruik brengen wij in beeld.

 Outputspecificatie

Een huisvestingsvraagstuk valt uiteen in talloze deelvragen. Hoeveel werkplekken zijn nodig en hoe groot moeten ze zijn? Welke voorzieningen zijn nodig en wat is de meest praktische indeling voor de gebruikers? Kortom: welke wensen en eisen stellen opdrachtgever en eindgebruiker(s) aan de beoogde huisvesting. We helpen u bij het stellen van alle relevante vragen en vertalen de antwoorden naar een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen ofwel een outputspecificatie. 

De outputspecificatie vormt de basis voor alle volgende stappen in het proces. Betreft het de ontwikkeling van een gebouw voor meerdere gebruikers? Dan worden meerdere overlegstructuren uitgerold. Een outputspecificatie waar projectpartners mee uit de voeten kunnen, kan veel onenigheid verderop in het proces voorkomen.

 Selectie adviseurs

Met kennis, ervaring en zorgvuldigheid verzorgen wij selectie en contracteren van architect en adviseurs. Wij stellen de juiste selectie- en beoordelingscriteria op en vinden samen met u de beste partijen. Partijen die op basis van betrokkenheid ambities weten te vertalen in een functioneel gebouw, passend bij uw organisatie.

 Aanbesteding en contactvorming

K2A is zeer actief in het vastleggen van projectfasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie, communicatie en aanvaarding risico spelen daarbij een belangrijke rol. Met kennis van de processen die zich gedurende de bouwvoorbereiding en uitvoering voordoen adviseert K2A u over de ideale  samenstelling van het in- en externe team.

 Second opinion

Door een analyse te maken van uw vastgoedproject of ontwerp en de behorende markt- en locatieparameters, kan K2A een onderbouwd een oordeel geven over de marktconformiteit van uw plan. Hiermee verkrijgt u inzicht in de risico’s, haalbaarheid, fasering, volumes, afzetbaarheid en prijsniveaus van uw plan.

Tevens zijn verzorgen wij onafhankelijke toetsing van bestaande plannen middels en second opinion. Wij hebben uitgebreide ervaring met ontwerpbeoordelingen, planwaarderingen, markt-, locatie- en planbeoordelingen.